Taksimatkan hinnoitteluperiaate title shape

Taksiala on kokenut historiallisen suurta myllerrystä kuluneiden muutaman vuoden aikana. Heinäkuussa 2018 voimaan tullut taksialan vapautuminen on aiheuttanut alalla suuria muutoksia, joista on voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan.

Kun taksin hinnoittelun säätely poistui, on asiakkaiden ollut välillä vaikea tietää saavatko he matkansa ns. oikealla hinnalla vai maksavatko he liikaa. Nyt säädöksiä on tarkennettu ja hinnoittelun esittämiseen tullut minimikriteereitä.

Taksimatkan hintaan vaikuttavat useimmiten mm. taksimatkan ajankohdan vuorokauden aika, ajon kesto (aika), ajon pituus, mahdolliset lähtömaksut, taksimatkustajien määrät. Myös ennakkotilauksesta veloitetaan usean palveluntarjoajan toimesta, toisin kuin Tilaataksi.fi -palvelussa, jossa kilpailutat taksimatkasi ennakkoon kiinteälle hinnalle. Tilaataksi.fi -palvelussa ei tule koskaan ennakkotilausmaksua taksimaktan hintaan.

Taksamittari taksissa: Taksimatkan hinnan määrittäjä

Laki määrää, että taksiautossa tulee olla taksamittari, jolla pystytään osoittamaan matkan tiedot ja hinnan määrittyminen aina silloin, kun matkan hinta perustuu etäisyyteen (km) ja/tai käytettyyn matka-aikaan. Mikäli autossa ei ole taksamittaria, tulee siinä olla jokin muu sähköinen ratkaisu tai järjestelmä, jolla voidaan tarjota vastaava suojauksen taso.

Taksamittarin vaatimus perustuu siihen, että sen tuottamaa tietoa on vaikea väärentää tai muuttaa, koska se asetetaan autokohtaisesti ja kerää näin auton mittaristosta datan sisäänsä. Useilla Taksinumerot.fi taksiautoilla tieto välittyy lisäksi suoraan yrityksen omaan järjestelmään etäyhteydellä.

Ennakkoon sovittu kiinteä hinta taksikyydille

Taksimatkalle voidaan myös asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä sopia ennalta määritetty, kiinteä hinta. Jos näin tehdessä taksimatkan hintaan ei vaikuta ajon aikana kertynyt kilometrihinnoittelu tai aikahinnoittelu, voi taksimittari olla pois päältä.